Woda plazmowa i kosmetyki Nantes

Woda Nantes to woda sprawdzona pod kątem zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, która jest poddawana działaniu plazmy o specjalnie dobranych parametrach. W wyniku dostarczenia do wody energii o odpowiedniej częstości następują w niej pozytywne zmiany.
Z badań wynika, że zmiany te łączą się z rozpadem klastrów wody, zmianą hydratacji jonów, przejściem atomów w stan zbudzony, tworzenie klatratów i innym procesom, które są czysto naturalnymi procesami. Dzięki energii plazmy oraz składników zawartych w wodzie następują trwałe zmiany w roztworze. Woda taka ma większą przenikalność przez błony komórkowe i dostarcza niezbędnej energii do komórek czyli oddziałuje pobudzająco.

Badania i eksperymenty, które zostały przeprowadzone na początku badań wpływu plazmy na wodę pokazały znaczne różnice zachowania się wody po obróbce plazmą w procesach zamarzania czy gotowania. Woda NANTES nie zamarza i nie wchodzi w stan wrzenia.

Badania wpływu wody obrabianej plazmą na liniach komórkowych komórek rakowych i zdrowych, prowadzone w krajowych jednostkach naukowych, pokazały szybszy naturalny proces śmierci komórek nowotworowych. Fakt ten został udokumentowany poprzez zgłoszenie patentowe, jednakże nie polecamy tego sposobu leczenia ludziom chorym – ze względu na jeszcze długą drogę badawczą. Dotychczas wykonane badania wykazują już że:
* W większości komórki nowotworowe to komórki cechujące się zaburzonym stężeniem wody, które akumulują jako pierwsze substancje odżywcze. Zaburzenie powoduje to, że woda po obróbce plazmą jest lepiej wchłaniana, powoduje to ich uszkodzenie poprzez rozerwanie błon komórkowych i rozpad komórki. Komórki zdrowe bez problemu radzą sobie z wydaleniem takiej wody, która działa na nie w sposób oczyszczający.
* Innym mechanizmem uszkodzenia komórek nowotworowych może być działanie tlenu singletowego odpowiednio zamkniętego w hydrat, którego nie jest w stanie zaabsorbować chora komórka. Zmiana struktury która następuje w „Wodzie Nantes” powoduje jednocześnie przejście tlenu postaci trypletowej do postaci singletowej, a taka postać tlenu zaburza procesy metaboliczne w komórkach nowotworowych, a co za tym idzie następuje proces jej obumierania.