O Liberty

Głównym założeniem naszego Centrum jest propagowanie wiedzy z zakresu naturalnego podejścia do: diagnostyki, wspomagania leczenia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych takich jak: cukrzyca, depresja, choroby układu krążenia, choroby narządu ruchu, autyzm, choroby nowotworowe i wiele wiele innych.
Postawiliśmy sobie za cel informowanie różnych środowisk – zarówno lekarzy praktyków, jak i terapeutów nie posiadających dyplomu lekarskiego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń diagnostyczno – terapeutycznych, które mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów i uzyskanie dobrostanu w płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i społecznej.
Jesteśmy zainteresowani szeroko pojętą współpracą zarówno przy organizacji szkoleń, eventów, sympozjów, zjazdów, kursów, ale przede wszystkim zapraszamy do współpracy przy prowadzeniu procesu diagnostyczno – terapeutycznego.
Wierzymy, że propagowanie założeń medycyny zintegrowanej, spowoduje zwiększenie świadomości, zarówno pacjentów, jak i prowadzących różne terapie oraz wpłynie na lepsze zrozumienie holistycznego podejścia do życia i założeń medycyny niekonwencjonalnej.
Tam gdzie będzie to możliwe, będziemy dążyć do prowadzenia terapii, pozwalającej na autoregenerację organizmu oraz jego odbudowę zarówno w sferze physis, jak i psyche – w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”…
Chcemy, aby każdy był obsłużony profesjonalnie i czuł się wyjątkowo poprzez dopracowanie do jego potrzeb indywidualnych programów prozdrowotnych.