W naszej placówce przyjmuje lekarz med. Jacek Borowicz
lekarz chorób wewnętrznych, internista, lekarz akademicki o bogatej wiedzy holistycznej.

Wiceprezes Zarządu i Członek Rady Naukowej Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej (TLZM)
Certified Clinical Densitometrist ( Certyfikat Intrnational Society for Clinical Densitometry ISCD) 2005
Certyfikat International Osteoprosis Foundation 2009
Absolwent Warszawskiej Akademii medycznej 1992. Szlify w dziedzinie diagnostyki i terapii
osteoporozy zdobywał w latach 1992-1997 pracując jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i
Poradni Zaburzeń Gospodarki Wapniwo-Fosforanowej , Osteoporozy i Chorób metabolicznych kości w
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) od 1997 kieruje pracowniami
densytometrycznymi i prowadzi poradnie diagnostyki i leczenia osteoporozy w niepublicznych
placówkach w Warszawie. Autor i współautor książek i publikacji dotyczących, osteoporozy.

Zainteresowania zawodowe i naukowe :
– osteoporoza i choroby metaboliczne kości
– zakażenia bakteriami atypowymi, w tym manifestacje pozapłucne
– zespół przewlekłego zmęczenia
– medycyna przeciwstarzeniowa (anty Aging)
– leczenie , wspomaganie leczenia i zapobieganie chorób przewlekłych i cywilizacyjnych
– zapobieganie i leczenie stanów związanych z niedoborami żywieniowymi typu 2 (nadmiar energii w
pożywieniu z jednoczesnymi niedoborami ważnych składników odżywczych)

Zapraszamy na wizyty stacjonarne oraz e-wizyty ( konsultacje telemedyczną )