Medycyna holistyczna – prawda i mity

„Przyroda jest na tyle doskonała, że każdej dolegliwości daje swoje lekarstwo z poręką na wszystkie przypadki”

Paracelsus

Medycyna holistyczna – prawda i mity

Holizm, od greckiego słowa holos czyli całość to pogląd, zgodnie z którym wszystkie zjawiska tworzą całościowy układ, którego poszczególne części wzajemnie na siebie wpływają.
Pojęcie holistyki obejmuje: fizyczność, duchowość, emocje, intelekt. Co jest najważniejsze?
Skupienie się wyłącznie na jednym ogniwie jest niemożliwe.
Wszystkie elementy holistyki „pracują” jako jeden, wzajemnie zależny system, dla podtrzymania homeostazy układu. Nieprawidłowości w jednym ogniwie będą od razu kompensowane zmianą funkcji drugiego.
Gdy czytam i analizuję wiele publikacji, dotyczących powyższego tematu widzę, że jednym odpowiada, jako pojęcie makrobiotyka , drugim ekologicznie czysta żywność, trzecim biotechnologia, nano- i mikroelementy, innym hipertermia, itd. itp.
Czytasz i myślisz – to jest zdrowe!
Ale jednak czegoś tutaj brakuje …, ludzie chorują i chorują …
Holistyka to według mnie, na dzień dzisiejszy, kompleks medyczno – biologicznych, biologiczno – fizycznych, biologiczno – chemicznych itp. pojęć, połączonych w jeden system, objaśniający prawa i podstawy życia człowieka w warunkach biogeocenozy wczorajszego, dzisiejszego i być może, przyszłego bytu.
W związku z powyższym wskazane byłoby wspomnieć o pojęciach „zdrowie” i „sanogeneza”.
W encyklopedii medycznej pojęcie „zdrowie” jest definiowane różnie: zdrowie jednostki, grupy, fizyczne, psychiczne, zdrowie nacji itp. Powyższy problem stoi przed nami wiecznie. Każda epoka lub cykl ewolucyjny społeczeństwa tylko dodają do istniejącego wykazu chorób swoje, charakterystyczne dla danej epoki rozwoju społeczeństwa, schorzenia.
Zanieczyszczenie powietrza, wody, żywności ogromną ilością ksenobiotyków i toksycznych substancji, nieuchronnie prowadzi do znacznego zwiększenia ostrych chronicznych zatruć i pojawienia się chorób, których leczenie tradycyjnymi metodami, z reguły jest mało efektywne.
Zauważalnie zwiększyła się lekozależność ludności, co łącznie z innymi faktami, doprowadziło do pojawienia się mnóstwa alergicznych i autoimmunologicznych schorzeń, nadzwyczaj trudno poddających się leczeniu terapeutycznemu.
Sanogeneza to system ochronno – adaptacyjnych mechanizmów walki z chorobą, wyzdrowienia i podtrzymania zdrowia. Pod pojęcie autogenezy włącza się procesy resuscytacji, regeneracji, kompensacji, a także odporności.
Z pewnością najbardziej złożonym i nieodkrytym czynnikiem środowiska zewnętrznego, wpływającym na organizm jest promieniowanie elektromagnetyczne (PEM). W tej „siatce” znajdujemy się stale i dlatego jesteśmy w stanie ciągłego stresu.
Źródłami PEM, tworzącymi w biosferze smog elektromagnetyczny są czynniki kosmiczne – promieniowanie radiowe Słońca, planet, atmosfery Ziemi i otaczającej nas biosfery.
PEM przenosi nie tylko energetyczną ale i składową informacyjną dla człowieka. Jeśli uwzględnić, że wokół nas jest jeszcze sztucznie wytwarzane PEM (elektryczne linie przesyłowe, fabryki, kompleksy wojskowo- przemysłowe, sprzęt powszechnego użytku (AGD, smartfony, odbiorniki radiowe i telewizyjne), to naszemu organizmowi nie można pozazdrościć.
Według współczesnych punktów widzenia w rozwoju realistycznego procesu można określić 4 stadia:

   1. Czasowego rozregulowania.
   2. Naruszenia strumieni informacyjnych.
   3. Naruszenia wymiany energii.
   4. Naruszenia wymiany substancji i zniszczenie struktury.

Jako, że dowolny system funkcjonalny organizmu na poziomie komórki i na poziomie tkanki, „pracuje” na bardzo niskim poziomie energetycznym, duża ilość działającej energii podwyższa i ogranicza funkcje organizmu.
Zwrotna reakcja organizmu na oddziaływanie wszystkich czynników środowiska zewnętrznego może być realizowana na różnych poziomach:

   1. Sub komórkowym – powstawanie stanów wzbudzonych molekuł, wytworzenie wolnych rodników, stereo-chemiczna przebudowa molekuł, zwiększenie prędkości syntezy białka RNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego, przyspieszenie syntezy kolagenu i jego pochodnych, zmiana balansu tlenowego i aktywności procesów utleniania i redukcji.
   2. Komórkowym – zmiana ładunku pola elektrycznego komórki, jej potencjału membranowego, zwiększenie aktywności itd.

   3. 3. Tkankowym– zmiana międzykomórkowej aktywności życiowej, aktywności morfo-funkcjonalnej, mikro cyrkulacji.

   4. Narządowym – normalizacja funkcji któregokolwiek organu.

   5. 5. Systemowym i na poziomie organizmu – powstawanie zwrotnych kompleksowych adaptatywnych reakcji nerwowo- czuciowych i reakcji immunologicznych z aktywizacją systemu współczulnego układu nerwowego, układu odpornościowego czyli całego systemu autogenezy.

adaptatywnych reakcji nerwowo- czuciowych i reakcji immunologicznych z aktywizacją systemu współczulnego układu nerwowego, układu odpornościowego czyli całego systemu autogenezy.
Wiadomym jest, że funkcjonowanie organizmu, jego układów, organów, tkanek, komórek i struktur sub komórkowych ma charakter rytmiczny z istnieniem dużej ilości procesów oscylacyjnych o okresach od części sekundy do doby, miesiąca, sezonu, roku aż do wieloletnich rytmów biologicznych.
Każdy organizm jest złożoną strukturą, określoną zbiorem procesów oscylacyjnych, różniących się między sobą częstotliwością, amplitudą, fazą, odnoszącą się do odpowiednich funkcji.
Wykazano, że większość zachorowań rozpoczyna się od rozregulowania prawidłowego rytmu z możliwym formowaniem pod wpływem funkcjonalnych czynników patologicznych.
Z pewnością jest tego wiele i nie wszystko jest zrozumiałe. Ale bez zrozumienia powyższego nie jest możliwe przedstawienie efektywnego programu leczenia chorych ludzi, wyzdrowienia i utrzymywania zdrowia.

Międzynarodowe Centrum Medycyny Holistycznej „Liberty”

Na podstawie powyższego, każda palcówka medyczna, pracownicy naukowi, lekarze, według siebie, w miarę swoich możliwości, starają się pomóc ludziom w zachowaniu zdrowia, witalności i radości życia.

Swoją część rozwiązywania globalnych problemów medyczno – biologicznych, zachowania i podtrzymywania zdrowia, wnosi również Międzynarodowe Centrum Medycyny Holistycznej „Liberty”.

Główną koncepcją pracy Centrum „Liberty” jest pomoc człowiekowi w podtrzymywaniu zdrowia fizycznego i psychicznego szczególnie niemedycznymi, naturalnymi metodami (które nie mogą zaszkodzić).

Metody uzdrowienia bazują na zasadach pomocy Twojemu organizmowi samodzielnie odnowić normalną funkcję systemu immunologicznego, procesów metabolizmu, pracy odrębnych organów i systemu organizmu ludzkiego w całości na jego wszystkich poziomach strukturalno – funkcjonalnych.

Z mojego punktu widzenia, ważne jest wykorzystanie w kompleksie przedsięwzięć i podtrzymanie zdrowia, z wykorzystaniem metod i filozofii dalekowschodniej, medycyny hinduskiej i tybetańskiej, współczesnych metod regulacji stanu funkcjonalnego i leczenia, takich jak terapia kwantowa, laserowa, biorezonansowa.

Gdy przychodzicie Państwo do nas, przywitani zostaniecie w recepcji, gdzie zostanie Państwu przedstawiona praca Centrum.

W pierwszym etapie pacjent poddawany jest diagnostyce. Używany jest unikalny aparat diagnostyczny „Bioskan”, który pozwala na określenie zmian funkcjonalnych i ustalenie poziomu ryzyka ich powstania w organizmie na wszystkich jego poziomach strukturalno – funkcjonalnych: metabolicznych i komórkowych wszystkich organów i układów, jak również psychiczno – emocjonalnym.

Po ogólnej ocenie stanu Państwa organizmu, system komputerowy określa bardziej wąski kierunek diagnostyki (w zależności od już występujących nieprawidłowości) przykładowo: układ sercowo- naczyniowy, moczowo – płciowy, nerwowy, oddechowy, kostno – stawowy itd.

Jeśli uwzględnić, że diagnostyka określa jonowy, mineralny skład krwi i komórek, daje rekomendacje na jego korektę, to jest to „mini centrum diagnostyczne” w jednym gabinecie.

W drugim etapie następuje analiza wyników diagnostyki, konsultacja lekarska (jeśli jest to niezbędne, organizacja konsultacji ze specjalistami, nie tylko w Radomiu), opracowanie strategii, etapów i kolejności procesu leczenia.

Trzeci etap to sam proces leczenia. Możecie Państwo korzystać z gabinetów:

 • Nawadniania wewnątrzjelitowego, w celu pełnego nawodnienia jelita grubego i usunięcia z niego produktów rozpadu, gnicia i toksyn. Rekomendacje do jego zastosowania są bardzo szerokie: schorzenia gastroenterologiczne, nieprawidłowości w procesach wymiany, syndrom zmęczenia chronicznego i ukryta depresja, zatrucie organizmu, korekcja masy.
 • Masażu, gdzie doświadczony specjalista pomoże przywrócić pracę układu mięśniowego, odblokować blokady mięśniowe, i pracę układu mięśniowo – szkieletowego. Również przeprowadzi procedury korekcji postawy i procedury kosmetologiczne twarzy. To pomoże przywrócić stan psychosomatyczny, pracę mięśni, stawów i kręgosłupa.
 • Tworzenia mikroklimatu:
   1. A. Przy tym realizowana jest metoda oddziaływania z wykorzystaniem jonów ujemnych i drobnocząsteczkowych roztworów wodnych soli i pary. Zalecenia przy: schorzeniach oskrzelowo – płucnych (w tym przy astmie oskrzelowej), nieprawidłowości w wymianie tlenowej, schorzenia psychosomatyczne rożnej etiologii.
    B. System mikroklimatu na bazie oddziaływania mocnymi lampami ksenonowymi. Przy tym realizowana jest metoda ogólnego oddziaływania mocnej fotostymulacji na częstotliwościach rezonansowych mózgu człowieka. Zalecenia przy: syndromie depresyjnym, schorzeniach mających podłoże w nieprawidłowościach w wewnętrznych cyklach człowieka, schorzenia psychosomatyczne.
 • Odbycie seansu wodolecznictwa: wanny, jaccuzi z dodatkiem minerałów leczniczych i ziół pozwoli Państwu maksymalnie komfortowo wyleczyć się i podtrzymać swój stan psychoemocjonalny.
 • Laserowy, kwantowy, biorezonansowy gabinet korekcji funkcjonalnych nieprawidłowości organizmu przy wielu schorzeniach. Autorskie metody opracowane przez wieloletnich specjalistów – praktyków pozwalają na maksymalną efektywność nawet w tych przypadkach, gdy nie pomagają wyspecjalizowane gabinety medyczne.
 • Gabinet z zastosowaniem terapii aerozolowej, mono- i fototerapii (KAF).
 • Zastosowanie olejków eterycznych, roztworów fito i wód mineralnych, zapewnia maksymalną efektywność leczenie przy schorzeniach oskrzelowych, schorzeniach systemu immunologicznego i endokrynologicznego, nieprawidłowościach psychosomatycznych.

 • Gabinet inhalacji cząsteczkowo – tlenowych i koktajli.
 • Zastosowanie takich mieszanin jest efektywne dla profilaktyki i leczenia przy nieprawidłowościach procesu wymiany tlenowej w organizmie.

 • Indywidualne, grupowe, rodzinne leczenie w kompleksie Wellness&spa Centrum Liberty,
 • z wykorzystaniem fototerapii, aromaterapii, koloroterapii, ręcznego masażu mechanicznego i relaksacyjnego lub specjalnego fotela do masażu.

 • Indywidualne lub grupowe leczenie w szkole Jori i Reiki.
 • Specjalista z New Delhi pomoże Państwu w tym, jak również nauczy jak to wykorzystywać w warunkach domowych, podczas odpoczynku i w czasie pracy.

 • Sala gimnastyczna i terapeutyczna

wykwalifikowani fizjoterapeuci pomogą Państwu w rehabilitacji schorzeń, związanych z układem mięśniowo – szkieletowym.

Organizatorem i właścicielem Centrum jest Stanisław Staniszewski. Jest on utalentowany, twórczy, zaangażowany w utworzenie tego pięknego, bardzo potrzebnego ludziom Centrum Medycznego.

Pomaga mu w tym małżonka, dzieci, no i oczywiście współpracownicy. Dlatego też Centrum stale rozwija się.

Międzynarodowe Centrum Medycyny Holistycznej „Liberty” z uwzględnieniem naszych możliwości, będzie etapowo przedstawiać różnorakie programy szkoleń, leczenia lub zachowania zdrowia:

 • stres, depresja, syndrom chronicznego zmęczenia,
 • program „rodzina”,
 • rehabilitacja i leczenie powikłań boreliozy,
 • kosmetologia i korekcja figury,

I wiele wiele więcej.

Zapraszamy!

Z przyjemnością Państwu pomożemy.

Dr Viktor Pavleko