Medycyna holistyczna – jej źródła i perspektywy

Centrum diagnostyczne w jednym gabinecie

Problemy diagnostyki zachorowań i zmian w funkcjonowaniu organizmu od zawsze były na pierwszym miejscu w lecznictwie i profilaktyce w pracy lekarzy, uczelni medycznych, instytutów naukowo – badawczych. Od prawidłowości, obiektywności, podstaw naukowych i kompletności diagnostyki zależy opracowanie optymalnego programu przedsięwzięć leczniczo profilaktycznych i zdrowotnych.

W obecnych czasach istnieje bardzo wiele prostych i złożonych, unikalnych ze względu na zapewnienie bazy technicznej metod do diagnostyki laboratoryjnej, rentgenowskiej, tomograficznej i itp.

Niedociągnięciami wielu metod diagnostycznych jest ich duży koszt, złożoność, brak możliwości zrealizowania monitoringu i jednostronność w kompleksowej ocenie stanu funkcjonalnego organizmu.

W jednym z traktatów medycyny chińskiej mówi się, że ten lekarz, który patrzy na wygląd zewnętrzny i poznaje przyczynę choroby, uważa się za lepszego. Ten, który słucha chorego i podaje przyczynę choroby, uważa się za wyśmienitego. Ten, który przeprowadza wywiad z chorym i rozpoznaje chorobę, uważa się za rzemieślnika, który bada tętno i poznaje chorobę, uważa się za mistrza. Kanon mówi, że ten, który poznaje zewnętrzną istotę sprawy, posiada pełną mądrość, ale ten, który poznaje wewnętrzną istotę sprawy, posiada mądrość, przewyższającą to, co da się wymyśleć.

Organizm człowieka to quasi złożony zależny kosmoplanetarny system.

Dlaczego tak właśnie teraz twierdzę? Ponieważ wszystkie systemy oddziaływania na organizm i metody jego regulacji bazowały na pojmowaniu i uznaniu tego, że pierwotna jest w tym energia.

Każdy organizm jest złożoną rytmiczną strukturą, określonym zbiorem procesów oscylacyjnych, różniących się częstotliwością, amplitudą, fazą odnoszących się do odpowiedniej funkcji.

Według współczesnych wyobrażeń, w rozwoju procesu patologicznego wyodrębnia się 4 stadia:

1. Czasowego rozregulowania wymiany energii.
2. Zakłócenia strumieni informacyjnych.
3. Zakłócenia wymiany energii.
4. Zakłócenia wymiany materii i niszczenie struktur.

A ileż tysięcy lat temu został opracowany starowschodni kanałowy system samoregulacji organizmu? 14 kanałów dla całego organizmu. Opracowana przez starożytnych mędrców zasada optymalizowania elektrycznego w systemach funkcjonalnych (kanałach) jest kluczowa w akupunkturze, akupresurze, fizykoterapii itp.

Diagnostyka wschodnia oparta na kanałach bazuje na tej podstawie, że zaburzeniu funkcji organu wewnętrznego towarzyszy zaburzenie cyrkulacji energii w kanale (kanałach) i na odwrót, przy wszelkim zaburzeniu funkcjonowania kanału należy poszukiwać zaburzenia funkcji odpowiednich organów i układów.

W miarę rozwoju refleksologii i refleksodiagnostyki szereg autorów proponuje swoje metody – doktor R. Volk w latach 1971 – 1980, Kobe Akabane (1950 r.), aurikuloterapia P. Nogier, japoński badacz Y. Nakatani.

Co najważniejsze! Metody diagnostyczne oparte na tunelach energetycznych dają możliwość określić funkcjonalno – energetyczny brak równowagi w najwcześniejszym stadium zachorowania, co pozwala na prawidłowe określenie adekwatnych metod leczenia i szybkie wyleczenie organizmu. I , co najważniejsze, według mnie przy dynamicznym monitorowaniu stanu zdrowia człowieka, wprost oznajmić mu – zrealizuj dla siebie konkretny program wyzdrowienia i … nie choruj.

Tak długo dochodziliśmy do tego, aby określić, co to jest kompleks diagnostyczny „Bioelektroskaner”.

Bioelektroskaner – to współczesne i myślę, że doskonałe, urządzenie diagnostyczne dnia dzisiejszego, oczywiście w swojej branży medycyny leczniczej, profilaktyki, lecznictwa.
Południowokoreański uczony, profesor Pak Cze Wu opracował swój system diagnostyczny leczenia i uzdrawiania człowieka – to sposób osiągnięcia podstawowych reguł życia, ustanawiający związek między klasyczną zachodnią nauką i wiedzą zgromadzoną w starożytnych czasach medycyny Wschodu.

Ciało ludzkie to forma życia, będąca dobrze zharmonizowanym, maleńkim Wszechświatem. Dlatego też ja mam wszystko, co niezbędne, aby podtrzymywać swoje życie i funkcjonować w przyrodzie jako holistyczne niezależne zjawisko.

„Su” – nadgarstek, „Dżok” – stopa. To jego unikalna Su – Dżok diagnostyka i terapia.

Przedstawione systemy zgodności nadgarstków i stóp – to konsole zdalnego sterowania zdrowiem człowieka. Te systemy lecznicze funkcjonują tak, jak swego rodzaju maleńkie kliniki, w sposób oczywisty leczące i uzdrawiające choroby ciała.

Jeśli dokładnie przeanalizować na ile nadgarstki i stopy powtarzają układ naszego ciała, to można zrozumieć budowę tych systemów i wykorzystać je w leczeniu i uzdrawianiu.

Nadgarstki i stopy, dzięki przyrodzie, są podobne w budowie do organizmu ludzkiego. Wszyscy ludzie znający system zgodności nadgarstków i stóp, mogą zapobiegać i leczyć swoje schorzenia, samodzielnie podtrzymywać swoje zdrowie.

Ale to nie tylko systemy zgodności dla wyzdrowienia, to jeszcze i systemy informacyjne. Bioinformacja ze stref zgodności organów i systemów określana jest przez jedność budowy organizmu ludzkiego. Zmieniając funkcje w jakimkolwiek organie bezwzględnie doprowadzimy do zmiany biopotencjału strefy, punktu akupunkturowego lub innych zmian w mikrosystemie organizmu, przykładowo w tęczówce oka (na tym bazuje irydodiagnostyka).

1 P Płuca
2 MC Aorta, Tętnica główna i wielkie tętnice
3 C Serce
4 F Wątroba
5 VB Pęcherzyk żółciowy
6 RP Trzustka
7 E Żołądek
8 TR Gruczoł endokrynny i nadnercza
9 R Nerki i drogi moczowe
10 GI Jelito grube
11 IG Jelito cienkie
12 V Mikcja (oddawanie moczu), organy miednicy mniejszej

Bioelektroskaner to:
1. Zidentyfikowanie funkcjonalnych zakłóceń w organizmie na wczesnych etapach przed chorobą. To najważniejsze zagadnienie w organizacji leczenia indywidualnego i grupowego.
2. Mini centrum diagnostyczne w 1 gabinecie, pozwalający szybko otrzymać indywidualną ocenę funkcjonalnych zakłóceń w organizmie, określić indywidualny kompleks wyleczenia człowieka przy istniejącej jakiejkolwiek patologii.
3. Możliwość monitorowania efektywności przedsięwzięć leczniczych.
4. Jeśli lekarz zna biofizjologię, on zawsze może prawidłowo ocenić wskaźniki diagnostyczne i ustalić prognozę wyleczenia człowieka.
5. Daje możliwość oceny układu adaptacyjno – przystosowawczych reakcji organizmu przy prowadzeniu dowolnej aktywności zawodowej, szczególnie jest to ważne w sporcie przy formułowaniu procesu rekreacyjno – treningowego na etapach przygotowania do zawodów i rehabilitacji sportowców po zawodach.
6. Unikalna analiza matematyczna i cybernetyczna wyników stanu funkcjonalnego organizmu człowieka, pozwalająca określić indywidualną, dalszą kolejność diagnostyki.
7. Bardzo intuicyjne i przyjazne oprogramowanie dla obsługującego (komputerowe zasoby programowe).

Dla pacjentów – jest to szybkie, fachowe i obiektywne.

Dla lekarzy – to jeszcze wielka szkoła filozofii zrozumienia choroby z punktu widzenia holistyki.

Zapraszamy! Czekamy na Państwa!

Dr Viktor Pavlenko Aleksandrovych