Wellness & Spa

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY WELLNESS MCMH LIBERTY

1. Przed wejściem na teren Wellnes MCMH Liberty i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych pomieszczeń należy zapoznać się z Regulaminem oraz zasadami obsługi.
2. Zakazuje się kąpieli po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
3. Należy zmyć makijaż, zdjąć okulary, biżuterię i zegarek.
4. Podczas kąpieli zachowywać się cicho i kulturalnie, unikać głośnych rozmów, przekleństw, dyskusji, pamiętając że jest to miejsce relaksu i wyciszenia.
5. Saunarium jest strefą, gdzie powinno się przebywać bez ubrania, posiadając klapki kąpielowe, ręczniki, szlafrok lub prześcieradło. Osoby wchodzące do sauny powinny zdjąć stroje kąpielowe, kąpielówki .
6. Należy wziąć pod uwagę, że ze strefy tej korzystać będą osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
7. Bezwzględnie każdy użytkownik przed wejściem do sauny zobowiązany jest do dokładnego umycia całego ciała oraz stóp.
8. Do pomieszczenia każdej sauny należy wchodzić boso.
9. W saunach należy kłaść się lub siadać wyłącznie na ręczniku, prześcieradle tak, aby żadna część ciała nie dotykała bezpośrednio powierzchni drewnianej.
10. Obsługą strefy Wellness i znajdujących się w nich urządzeń zajmują się tylko pracownicy MCMH Liberty.
11. Zabrania się używania telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń multimedialnych.
12. Zabrania się wnoszenia jedzenia, napojów alkoholowych i środków odurzających.
13. Zabrania się stosowania kosmetyków i środków chemicznych.
14. Zabrania się wchodzenia do strefy Wellness w ubraniu i w obuwiu innym niż basenowe.
15. Zabrania się niestosownych i nieprzyzwoitych zachowań, mogacych wywołać u innych zażenowanie lub inne zachowania zaburzające spokój innych osób.
16. Z saun mogą korzystać tylko osoby zdrowe oraz te, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania – każda osoba chcąca skorzystać z sauny podpisuje imienne oświadczenie.
17. Korzystanie z saun przeznaczone jest tylko dla osób pełnoletnich a jeśli nieletnich to tylko za ówczesną pisemna zgodą rodzica/prawnego opiekuna i pod jego stałą opieką.
18. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń pracowników MCMH Liberty i umieszczonych na tablicach informacyjnych.
19. Za skutki uboczne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z saun, MCMH Liberty nie ponosi odpowiedzialności.
20. Wszelkie nagłe pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi MCMH Liberty.
21. Osoby, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu będą natychmiast usunięte z obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
22. Korzystanie ze strefy Wellness jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu za ówczesnym pisemnym oświadczeniem.
23. Kierownictwo i pracownicy MCMH Liberty nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu i Zasad korzystania ze strefy Wellness.
24. Regulamin i Zasady korzystania ze strefy Wellness sporządził i zatwierdził Właściciel MCMH Liberty.