Makrobiotyka

„Jesteś tym co jesz” to słowa japońskiego twórcy makrobiotyki, Georges Oshawa.
Opracowany przez niego system życia i żywienia oparty na filozofii mnichów buddyjskich Dalekiego Wschodu ma zastosowanie do dziś i jest oparty na naturalnych produktach żywieniowych zgodnie z harmonią otaczającego nas świata.
Słowo „makrobiotyka” pochodzi z języka greckiego, makros, czyli wielki i bios, czyli życie.
Makrobiotyka opiera się na systemie filozoficznym, głoszącym, że cały świat jest jednością i podlega działaniu dwóch przeciwieństw lub biegunowości: Yang(+) i Yin(-). stanowią one podstawowy element makrobiotycznej sztuki gotowania i życia.